Tilskud til fysioterapi

Hvad er betingelserne for at få tilskud til fysioterapi?

Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Derfor kan du få tilskud til fysioterapi behandling. Betingelserne for at få tilskud er, at:

  • du har en henvisning fra en læge
  • du benytter en fysioterapeut, der har overenskomst (gruppe 1-sikrede)
  • du bruger henvisningen fra din læge senest to måneder efter, at du har fået den
  • du selv skal betale resten af fysioterapeutens honorar

Hvor meget kan du få i tilskud?

Du får et tilskud på lige knap 40 % af fysioterapeutens honorar. Der er forskellige priser for første konsultation, opfølgende behandling eller holdtræning. Spørg hos fysioterapeuten. Hvis du ikke har en henvisning fra lægen, kan du stadig få fysioterapi, men så skal du selv betale hele udgiften.

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse. Nogle af de vederlagsfri fysioterapi behandlinger foregår på hold.

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Du kan få gratis fysioterapi, hvis du har en varig lidelse. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan være medfødt, eller opstået senere i livet. Sundhedsstyrelsen har udformet en liste over de patienter, der er omfattet af vederlagsfri fysioterapi. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning. Din læge kan hjælpe dig med at finde ud af, om du hører ind under tilbuddet.

Hvad er betingelserne for at få vederlagsfri fysioterapi?

Betingelserne for at få gratis fysioterapi er, at:

  • du har en henvisning fra en læge
  • du benytter en fysioterapeut, der er omfattet af ordningen
  • du bruger henvisningen fra din læge senest to måneder efter, du har fået den
  • du hører ind under de patientgrupper, der er omfattet af tilbuddet.

Genoptræningsplan efter indlæggelse/undersøgelse på sygehus

Iflg. lov om genoptræning har du som borger ret til en genoptræningsplan, hvis lægen på sygehuset skønner det nødvendigt. Du vælger selv, via E-boks hvem af de godkendte leverandører af genoptræningen du vil vælge. 

Du kan vælge os, da vi er godkendt af sundhedsmyndighederne og Aalborg kommune, som genoptræningssted. Husk der er kun få dage (2) til at vælge hvem du vil genoptrænes hos.

Læs mere om loven her.

Kan du få andre former for tilskud til eller betaling af fysioterapi?

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark" kan du få tilskud. Se gældende takster for fysioterapi.

Hvis du har en arbejdsskadesag kørende, kan du muligvis få dækket dine udgifter til fysioterapi. Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan være dækket af en eller flere forsikringer, der helt eller delvist dækker udgifterne til fysioterapi:

  • En sundhedsforsikring, som du selv eller arbejdspladsen har tegnet
  • Fritids- eller ulykkesforsikringer

Kontakt forsikringsselskabet.

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften til fysioterapi, kan du søge din kommune om hjælp til sygebehandling i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver desuden en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du har nogle udgifter, som kommunen ikke finder nødvendige og derfor ikke tager med i trangsvurderingen. Spørg i din kommune.

Hvis du er folkepensionist eller har førtidspension efter de gamle regler før 2003, kan du søge din kommune om et helbredstillæg. Bevilling af helbredstillæg (kaldes somme tider medicinkort) er blandt andet afhængig af din og din ægtefælles/samlevers formue. Med et helbredstillæg kan du få dækket op til 85 % af din egen udgift til fysioterapi.